Hey! Are you looking for this year's 24HBC? Then, go to 24hbc.se

2009-10-30

Buzzometer

Mediabevaknings-app på din iPhone:

Vi har byggt en tjänst för omvärldsbevakning direkt i din iPhone. Tjänsten riktar sig till PR-, Marknad- eller IR-ansvariga på företag som på ett enkelt sätt ska kunna hålla koll på vad som skrivs om företaget i digitala medier (artiklar, bloggar, mikrobloggar mm). Genom att skapa en bevakning kring det egna varumärket kan man i tid upptäcka “bawill-hot” och se generella avvikelser i omnämnande.

Som privatperson kan man givetvis också använda tjänsten för att bevaka det egna namanet - i alla fall om man heter något mindre vanligt så som Judith Wolst eller Patrik Totero.

Buzzometer:

// Team Patrik-Martin-Judith-Gustaf


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar